Kinarapport

Kinarapport är Svensk-kinesiska föreningens tidskrift och vänder sig till alla som är intresserade av Kina. Kinarapport är den enda tidskrift i Sverige som fokuserar på Kina och många av Sveriges mest Kinakunniga skribenter medverkar. Tidskriften är en skattkammare fylld med information, kunskap och insikt om vad som händer i Kina idag, och om den gamla kultur och tradition som dagens explosiva utveckling bygger på.

Kinarapport speglar de stora politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i dagens Kina. Aktuella anlayser varvas med tillbakablickande artiklar som lyfter fram delar av en lång och fascinerande historia. Här kan finnas texter om arkeologiska fynd, politik, samhällets förändringar, adoption och miljöfrågor liksom intervjuer, recensioner och artiklar om matkultur med recept.

Tidskriften Kinarapport har ett dubbelt ursprung. Namnet kommer från den medlemstidning som Svensk-kinesiska föreningen publicerade 1968-1995. Utgivningen återupptogs 1998 då tidskriften slogs samman med den årsbok som föreningen kontinuerligt utgivit sedan 1979 och numren gavs enhetligt format och ny layout.

Kinarapport utkommer nu fyra gånger per år, det fjärde i form av en inbunden bok, som får namn efter djuren i den gamla kinesiska kalendern.

Redaktör 1998-2004 var författaren och föreningens tidigare ordförande Cecilia Lindqvist. Hon efterträddes 2004 av Bertil Lundahl, fil.dr i sinologi och tidigare lärare och forskare vid Institutionen för östasiatiska språk i Lund. Han avgick 2013 och efterträddes av Peter Söderlund, journalist och tidigare ordförande i Uppsalaavdelningen. I början av 2014 tog Johan Fresk över posten som redaktör. 

Kinarapport utges med stöd av Statens Kulturråd. Kinarapport är medlem i FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, är representerad i Kulturtidskriftskatalogen samt deltar i Nätverkstan Ekonomitjänsts kommissionsförsäljning.

© Svensk-kinesiska föreningen 2012 | Om Cookies | Sitemap